lỗi
 • JFolder::create: Could not create directory
 • JFolder::create: Could not create directory

Bài viết hướng dẫn cài đặt môi trường phát triển trên window:

[IMG]
  • Nhấn Next
[IMG]
  • Nhập tên project vào ô Project name
  • Lúc chọn Project contents, bỏ dấu check Use default, chọn thư mục OpenERP 7.0 source mà bạn đã giải nén ra, trong trường hợp này là C:/source/openerp7 /thư mục bạn đã giải nén/
  • Chọn Grammar Version phù hợp với bản Python bạn đã cài
  • Chọn Interpreter
   • Nếu bạn đã cấu hình Python Interpreter thì chọn cái bạn đã cấu hình
   • Còn nếu chưa thì: Nhấn vào: Click here to configure interpreter not listed.
[IMG]
   • Nhấn vào nút New, dẫn tới nơi Python được cài đặt.
[IMG]
   • Nhấn Ok, sau đó nhấn Finish trong hộp thoại tiếp theo.
[IMG]
  • Sửa tên file openerp-server thành openerp-server.py
  • Copy file openerp-server.conf trong thư mục install (ở trong cùng thư mục với file openerp-server), để ra cùng với openerp-server.py
  • Mở file openerp-server.conf ra, sửa nội dung lại như sau:
   • Mã (python):
    1. [options]
    2. ; This is the password that allows database operations:
    3. ; admin_passwd = admin
    4. db_host = localhost
    5. db_port = 5432 # cổng kết nối với PostgreSQL
    6. db_user = openerp # username của role mới tạo trong PostgreSQL
    7. db_password = openerp123 # password của role
  • Chạy file openerp-server.py
[IMG]
  • Mở trình duyệt web, gõ vào địa chỉ: localhost:8069, là được như hình sau:
[IMG]
 • Bước 4: Cài đặt cơ sở dữ liệu mới, hoàn thành